Vejby-dilettanterne
Scenen
Efter en fantastisk sæson med forestillingen om John Mogensen, som blev set af ca. 500 mennesker, holder vi nu sommerferie.
Der er endnu ikke taget stilling til næste sæson.