April 2017

  1. REMA. Hele huset.

 4. Lokalhistorisk arkiv. Hele huset.

 6. Præmiewhist. Lille sal.

 8. Privat fest. Hele huset.

10. Squaredance. Hele huset.

20. Præmiewhist. Lille sal.

22. Privat fest. Hele huset.

24. Squaredance. Hele huset. Vejby Lokalråd. Lille sal.

25. Vejby Borger- og Grundejerforening. Generalforsamling kl.: 19:00. Lille sal.

26. Trongårdsklubben årsmøde. Hele huset.

27. Præmiewhist. Lille sal. Sæsonafslutning. Vi starter igen torsdag den 7.september.

29. Grundejerforening. Hele huset.

 

 

Ikke nævnte datoer er huset ledigt. Kontakt Kate Jørgensen på 60930564.