Regnskab mv 2015

Regnskab mv. 2015

Regnskabets hovedtal regnskab 2015.

                                                     2015                                         2014

Totalomsætning:                           240.938- kr                                 347.442- kr.

Slutresultat før finansiering             43.330,- kr.                                 89.648,- kr

Resultat:                                      15.228,- kr. (1)                            59.859,- kr.

Aktiver:                                 1.824.782,- kr.                            1.740.320,- kr.

Indtægter:

Udlejning:                                     104.561,- kr.                             92.702,- kr.

Dilettant:                                       0         - kr.                              44.004,- kr.

Andre arrangementer:                      35.336,- kr.(2)                          42.065,- kr.

Juletræ, loppemarked Vejbyaften mm

Præmiewhist:                                   7.948,- kr.                                5.011,- kr.

Udgifter:

Øl og vand                                     17.612,- kr.                                 22.745,- kr.

Kaffe, brød mm                              13.446,- kr.                                12.846,- kr.

Varekøb ialt:                                   35.097,- kr.                              118.846,- kr.

De store udgiftsposter:                    2015                                           2016

Likviditetsforbedring (Bank)               - 292,- kr.                               -16.731,- kr.

El                                                  9.894,- kr.                                 13.990,- kr.

Varme                                          29.901,- kr.                                 33.418,- kr.

Reng. + Container                          16.495,- kr.                                 13.929,- kr.

Vand                                              4.432,- kr.                                 15.226,- kr.

Forsikringer                                   25.473,- kr.                                 15.785,- kr.

Rep. + vedligehold                           26.335,- kr.                                 43.447,- kr.

Kreditforening                                37.600,- kr.                                 58.000,- kr.

Alarm                                           10.580,- kr.                                  10.291,- kr.


Gæld:

Lån 1.                                           410.499,- kr.                              429.251,- kr.     

Lån 2 er fuldt afviklet                             0      kr.

 

 1. Nedgangen skyldes først og fremmest at vi ikke havde dilettant

 2. Vi havde ikke dilettant

 

 Det komplette regnskab kan om ønsket rekvireres hos kassereren.

 

Budget 2016

Indtægter:                           Budget 2015:           Regnskab 2015:            Budget 2016:

Udlejning                          120.000,- kr.              104.561,- kr.                 115.000,- kr.

Kommunalt tilskud               83.300,- kr.                83.300,- kr.                   83.000,- kr.

Andre arrangementer          30.000,- kr.                35.336,- kr.                   40.000,- kr.

Kontingenter                      10.000,- kr.                  9.200,- kr.                     9.000,- kr.                                   

Samlede indtægter:           243.300,- kr.              232.397,- kr.                  247.000,- kr

Udgifter:

Annoncer og øvrig reklame   11.000,- kr.                  11.591,- kr.                12.000,- kr.

Øvrige omkostninger (1)       15.000,- kr.                    7.857,- kr.                   9.000,- kr.

El                                       14.000,- kr.                    9.894,- kr.                 12.000,- kr.

Varme                                 40.000,- kr.                  29.901,- kr.                32.000,- kr

Vand                                   15.000,- kr.                    4.432,- kr.                  8.000,- kr.

Container + reng                  15.000,- kr.                  16.494,- kr.                 16.000,- kr.

Alarm                                  10.000,- kr.                  10.580,- kr.                 10.000,- kr.

Div. reparationer                  15.000,- kr.                  26.335,- kr.                 12.000,- kr.

Forsikringer                          16.000,- kr.                 25.453,- kr.                 26.000,- kr.

Driftsmidler                           2.000,- kr.                      290,- kr.                     0       kr.

Kriditforening                       41.000,- kr.                 37.600,- kr.                  76.000,- kr.

Diverse   (2)                          5.000,- kr.                    5.000,- kr.                 5.000,- kr.

 

Samlede udgifter                  199.000,- kr.              185.427,- kr.              178.000,- kr. 

 

 

 

1.  Fragt og kørsel

     Kontorartikler

     Porto og gebyrer

     Gebyrer skat

     Internet + telefoner

     Diverse